S.S. YAT ve TEKNE İMALATÇILARI ENDÜSTRİSİ

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi

Kooperatifimiz 2004 yılında Türkiye'de  farklı noktalarda faaliyetlerini sürdüren yat ve tekne imalatçıları ile bunlara ait yan sanayi iş kollarını bünyesinde toplamak ve bunlara dair pazarlama, eğitim ve sosyal tesisleri de içeren toplu iş yeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde kurulmuştur.

Unvanı: 'Sınırlı Sorumlu Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Kooperatifi'

Merkezi: Aliağa/İZMİR

Amacı: Ortaklarının işyeri ihtiyaçlarını karşılamak.

Bu amaçla; kooperatifimiz arsa/arazi satın alır, imar planına uygun biçimde alt yapı, plan/proje ve maliyet hesaplarını hazırlar ve ortaklarına toplu işyeri yaptırır.


T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığının “Ege Bölgesinde Yat İnşa Yerleri Belirleme Çalışmaları” ile “Mevcut imalathanelerin modernizasyonu ve geliştirilmesi, yeni üretim bölgelerinin belirlenmesi ve de dağınık halde bulunan tekne ve yat imalatçılarını bir araya getirecek tesislerin oluşturulması” çalışmaları kapsamında;
Aliağa İlçesi, Çaltılıdere köyü, Hacı Ahmet Koyu’nda, 1.200 dönüm saha yat inşa ve çekek alanı olarak belirlenmiştir.

Belirlenen yat inşa ve çekek alanı ile ilgili  imar planları onaylanmış , gerekli fizibilite çalışmaları yapılmış, kullanma izin sözleşmesi imzalanmış, bu çerçevede dolgu işlemi,  altyapı  inşaatı tamamlanmış, ÇED Olumlu Belgesi alınmış ve atölye inşaatları süratle devam etmektedir..


Kooperatifimizin hedeflediği Yat ve Tekne İmalat Tesisi Projesi, bölgede hem Yat ve Tekne imalatçılarının alanlarında daha verimli üretim yapmalarını sağlayacak hem de ülkemize döviz girdisi sağlayacak ve  iş istihdamına büyük katkı sağlayacaktır.

 

                                           BAŞKANIMIZIN MESAJI...

Türkiye'nin Yat İnşa ve Bakım Liderliğine Giden Yolu : YATEK Yeni Tersanelerle Dünya Sahnesinde..

 

Türkiye, zengin denizcilik geçmişi ve stratejik konumuyla, yat inşa ve bakım sektöründe dünya lideri olma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu hedef doğrultusunda kurulan yeni tersaneler bölgesi yani YATEK , sektörde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Toplamda 1.2 milyon metrekarelik bir alana yayılan ve 98 adet tersaneyi içeren bu devasa proje, Türkiye’yi yat yeni inşa, refit, tamir ve bakım konularında küresel bir merkez haline getirecektir.

 

Dünya standartlarında yatların inşası için gerekli olan en son teknolojilerle donatılacak. Modern tasarım anlayışı ve yenilikçi mühendislik çözümleri ile donatılan YATEK ayni zamanda Eko Endustriyel Park Modeli mantigiyla dizayn edilen tersane , çekek , donati , idari ve sosyal alanlarimizla da , yeni inşa projelerinin yanı sıra, mevcut yatların refit ve bakım işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

Bu büyük çaplı YATEK projemiz , Türkiye’nin denizcilik sektöründeki vizyonunu yansıtıyor. Yat inşa ve bakım konularında Türkiye’nin Dünya’daki liderliğini hedefleyen bu proje, aynı zamanda yerel ekonomiye de büyük katkı sağlayacaktir. Yeni iş imkanları yaratacak olan bu proje , bölgedeki denizcilik faaliyetlerini canlandıracak ve Türkiye’nin yat sektöründeki itibarını daha da artıracaktir.

 

Bu büyük proje, sadece bölgesel ekonomi ve istihdam açısından değil, Türkiye ekonomisi için de önemli katkılar sağlayacagi  kesindir. Yat inşa ve bakım sektörü, yüksek katma değerli bir sektör olup, ülkeye önemli miktarda döviz girişi sağlayacak. Ayrıca, bu proje ile Türkiye'nin yat inşa ve bakım alanındaki ihracat kapasitesi artacak ve ülkenin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyecektir.

 

Bu organizasyonun yönetimi olarak, projenin büyüklüğünün ve öneminin bilincindeyiz. Türkiye’nin yat inşa ve bakım sektöründe Dünya lideri olma hedefine ulaşma hedefine ulaşmak için atılan en önemli adımlardan biridir ve bizlerde bu büyük sorumluluğun farkında olarak çalışacağız.

 

Projemizi en yüksek standartlarda gerçekleştirmek için Yönetim , Denetim ve Kurullarimiz olarak tüm çabamızı ortaya koyacak, ülkemize ve sektörümüze katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız.

 

 

Yönetim Kurulu Baskanı

M. Omer Ince

 

 
Çevre halkına ve milli gelire katkı sağlayacak

Çaltılıdere'de yükselen yıldız...

HEDEF ve DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

Dağınık halde üretim yapan yat ve tekne imalatçıları ile yan sanayi imalatçılarını biraraya getirmek

VİZYONUMUZ

Denizcilik sektörünü canlandıracak bu büyük proje ile Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Yat ve Tekne imalatçılarına yer temin etmek ve istihdam sağlamaktır.

DEĞERLERİMİZ

Milli

S.S. Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Kooperatifi olarak her şeyden önce önemsediğimiz en büyük değer ülkemiz ve milletimizdir. Projemiz kapsamında; tahminen 10.000 kişi istihdam edilecek ve milli gelire yılda yaklaşık 500 Milyon Avro katkı sağlanacaktır.

Çevre Bilinci

Projemiz çevreye zararı sıfıra indirgenmiş bir proje olarak tasarlanmış ve çevreye zararı olmayan inşa malzemeleri ile tamamlanacaktır. Ayrıca projemizde, atıkların ayrıştırılıp toplanmasını sağlayacak sistemlere ve modern arıtma tesisine yer verilmiştir.

english
arabic
turkish
german
Yükleniyor
Yükleniyor...