S.S. YAT ve TEKNE İMALATÇILARI ENDÜSTRİSİ

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi

Kooperatifimiz 2004 yılında Türkiye'de  farklı noktalarda faaliyetlerini sürdüren yat ve tekne imalatçıları ile bunlara ait yan sanayi iş kollarını bünyesinde toplamak ve bunlara dair pazarlama, eğitim ve sosyal tesisleri de içeren toplu iş yeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde kurulmuştur.

Unvanı: 'Sınırlı Sorumlu Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Kooperatifi'

Merkezi: Aliağa/İZMİR

Amacı: Ortaklarının işyeri ihtiyaçlarını karşılamak.

Bu amaçla; kooperatifimiz arsa/arazi satın alır, imar planına uygun biçimde alt yapı, plan/proje ve maliyet hesaplarını hazırlar ve ortaklarına toplu işyeri yaptırır.


T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığının “Ege Bölgesinde Yat İnşa Yerleri Belirleme Çalışmaları” ile “Mevcut imalathanelerin modernizasyonu ve geliştirilmesi, yeni üretim bölgelerinin belirlenmesi ve de dağınık halde bulunan tekne ve yat imalatçılarını bir araya getirecek tesislerin oluşturulması” çalışmaları kapsamında;
Aliağa İlçesi, Çaltılıdere köyü, Hacı Ahmet Koyu’nda, 1.200 dönüm saha yat inşa ve çekek alanı olarak belirlenmiştir.

Belirlenen yat inşa ve çekek alanı ile ilgili  imar planları onaylanmış , gerekli fizibilite çalışmaları yapılmış, ÇED raporu alınmış,  kullanma izin sözleşmesi imzalanmış, bu çerçevede yapılan dolgu işlemi tamamlanmış ve  altyapı  çalışmaları süratle devam etmektedir..


Kooperatifimizin hedeflediği Yat ve Tekne İmalat Tesisi Projesi, bölgede hem Yat ve Tekne imalatçılarının alanlarında daha verimli üretim yapmalarını sağlayacak hem de ülkemize döviz girdisi sağlayacak ve  iş istihdamına büyük katkı sağlayacaktır.

 
Çevre halkına ve milli gelire katkı sağlayacak

Çaltılıdere'de yükselen yıldız...

HEDEF ve DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

Dağınık halde üretim yapan yat ve tekne imalatçıları ile yan sanayi imalatçılarını biraraya getirmek

VİZYONUMUZ

Denizcilik sektörünü canlandıracak bu büyük proje ile Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Yat ve Tekne imalatçılarına yer temin etmek ve istihdam sağlamaktır.

DEĞERLERİMİZ

Milli

S.S. Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Kooperatifi olarak her şeyden önce önemsediğimiz en büyük değer ülkemiz ve milletimizdir. Projemiz kapsamında; tahminen 10.000 kişi istihdam edilecek ve milli gelire yılda yaklaşık 500 Milyon Avro katkı sağlanacaktır.

Çevre Bilinci

Projemiz çevreye zararı sıfıra indirgenmiş bir proje olarak tasarlanmış ve çevreye zararı olmayan inşa malzemeleri ile tamamlanacaktır. Ayrıca projemizde, atıkların ayrıştırılıp toplanmasını sağlayacak sistemlere ve modern arıtma tesisine yer verilmiştir.

Yükleniyor
Yükleniyor...