S.S. YAT ve TEKNE İMALATÇILARI ENDÜSTRİSİ

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi

Kooperatifimiz 2004 yılında Türkiye'de  farklı noktalarda faaliyetlerini sürdüren yat ve tekne imalatçıları ile bunlara ait yan sanayi iş kollarını bünyesinde toplamak ve bunlara dair pazarlama, eğitim ve sosyal tesisleri de içeren toplu iş yeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde kurulmuştur.

Unvanı: 'Sınırlı Sorumlu Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Kooperatifi'

Merkezi: Aliağa/İZMİR

Amacı: Ortaklarının işyeri ihtiyaçlarını karşılamak.

Bu amaçla; kooperatifimiz arsa/arazi satın alır, imar planına uygun biçimde alt yapı, plan/proje ve maliyet hesaplarını hazırlar ve ortaklarına toplu işyeri yaptırır.


T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığının “Ege Bölgesinde Yat İnşa Yerleri Belirleme Çalışmaları” ile “Mevcut imalathanelerin modernizasyonu ve geliştirilmesi, yeni üretim bölgelerinin belirlenmesi ve de dağınık halde bulunan tekne ve yat imalatçılarını bir araya getirecek tesislerin oluşturulması” çalışmaları kapsamında;
Aliağa İlçesi, Çaltılıdere köyü, Hacı Ahmet Koyu’nda, 1.200 dönüm saha yat inşa ve çekek alanı olarak belirlenmiştir.

Belirlenen yat inşa ve çekek alanı ile ilgili  imar planları onaylanmış , gerekli fizibilite çalışmaları yapılmış, kullanma izin sözleşmesi imzalanmış, bu çerçevede dolgu işlemi,  altyapı  inşaatı tamamlanmış, ÇED Olumlu Belgesi alınmış ve atölye inşaatları süratle devam etmektedir..


Kooperatifimizin hedeflediği Yat ve Tekne İmalat Tesisi Projesi, bölgede hem Yat ve Tekne imalatçılarının alanlarında daha verimli üretim yapmalarını sağlayacak hem de ülkemize döviz girdisi sağlayacak ve  iş istihdamına büyük katkı sağlayacaktır.

 

                                           BAŞKANIMIZIN MESAJI...

YATEK, ülkesine hizmet sevdasıyla gecesini gündüzüne katan, emek ve alın teriyle ülkesine hizmet eden, üreten, istihdam sağlayan sanayicilerden oluşur.

Biz; Ülkemizin kalkınması için aylarını ve yıllarını bu amaç uğruna harcayan girişimciler ve sanayicileriyiz.

YATEK Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hep bu bilinçle çalıştık. Bir Türkiye projesi olan YATEK’e hizmet etmeye, katma değer üretmeye gayret ettik, başarıya odaklandık.

Türkiye’nin ve dünyanın örnek Yat ve Tekne imalatçılarından biri olacak YATEK’te, üyelerimize layık oldukları en iyi hizmeti sunmayı hedefledik. Üyelerimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun çalışmalar yürüttük.

Çağın ihtiyaçlarına uygun yeni bir Türkiye projesi ürettik.

Bugün marka değeri Türkiye’yi aşmakta olan bir YATEK hepimiz için gurur kaynağıdır.

YATEK Ailesi olarak, hep birlikte bu gayretimizi daha da arttırarak YATEK’imizi ve Ülkemizi daha ileri noktalara taşımaya gayret ediyoruz ve edeceğiz.

İnançlarımızdan ve ideallerimizden taviz vermeden, sorumluluklarımızı unutmadan, hep birlikte daha da ileriye yürüyeceğiz.


Emin AKBAŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 
Çevre halkına ve milli gelire katkı sağlayacak

Çaltılıdere'de yükselen yıldız...

HEDEF ve DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

Dağınık halde üretim yapan yat ve tekne imalatçıları ile yan sanayi imalatçılarını biraraya getirmek

VİZYONUMUZ

Denizcilik sektörünü canlandıracak bu büyük proje ile Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Yat ve Tekne imalatçılarına yer temin etmek ve istihdam sağlamaktır.

DEĞERLERİMİZ

Milli

S.S. Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Kooperatifi olarak her şeyden önce önemsediğimiz en büyük değer ülkemiz ve milletimizdir. Projemiz kapsamında; tahminen 10.000 kişi istihdam edilecek ve milli gelire yılda yaklaşık 500 Milyon Avro katkı sağlanacaktır.

Çevre Bilinci

Projemiz çevreye zararı sıfıra indirgenmiş bir proje olarak tasarlanmış ve çevreye zararı olmayan inşa malzemeleri ile tamamlanacaktır. Ayrıca projemizde, atıkların ayrıştırılıp toplanmasını sağlayacak sistemlere ve modern arıtma tesisine yer verilmiştir.

english
arabic
turkish
german
Yükleniyor
Yükleniyor...