S.S. YAT ve TEKNE İMALATÇILARI ENDÜSTRİSİ

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi

Kooperatifimiz 2004 yılında  Türkiye'nin farklı noktalarında faaliyetlerini sürdüren yat ve tekne imalatçıları ile bunlara ait yan sanayi iş kollarını bünyesinde toplamak ve bunlara dair pazarlama, eğitim ve sosyal tesisleri de içeren toplu iş yeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde kurulmuştur.

Unvanı: 'Sınırlı Sorumlu Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Kooperatifi'

Merkezi: Aliağa/İZMİR

Amacı: Ortaklarının işyeri ihtiyaçlarını karşılamak.

Bu amaçla; kooperatifimiz arsa/arazi satın alır, imar planına uygun biçimde alt yapı, plan/proje ve maliyet hesaplarını hazırlar ve ortaklarına toplu işyeri yaptırır.


T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığının “Ege Bölgesinde Yat İnşa Yerleri Belirleme Çalışmaları” ile “Mevcut Tersanelerin modernizasyonu ve geliştirilmesi, yeni Tersane bölgelerinin belirlenmesi ve dağınık halde bulunan tekne ve yat imalathanelerini bir araya getirecek tesislerin oluşturulması” çalışmaları kapsamında;

Aliağa / Çaltılıdere / Hacı Ahmet Koyu’nda, 1.200.000 m2  saha yat inşa ve çekek alanı olarak belirlenmiştir.

 

Belirlenen yat inşa ve çekek alanı ile ilgili  imar planları onaylanmış ,gerekli fizibilite çalışmaları yapılmış,  kullanma izin sözleşmesi imzalanmış,  bu çerçevede dolgu ve altyapı inşaatı tamamlanmış, ÇED Olumlu Belgesi alınmış ve atölye inşaatlarına başlanmıştır.


Kooperatifimizin hedeflediği Yat ve Tekne Tersane  Projesi, bölgede  hem Yat ve Tekne imalatçılarının alanlarında daha verimli üretim yapmalarını hem de ülkemize döviz girdisi ve iş istihdamına büyük katkı sağlayacaktır.

 

 

 

                                                                                                                            

KALİTE POLİTİKAMIZ


              YATEK; KOOPERATİF ORTAKLARININ ve MÜŞTERİLERİN MEMNUNİYETİ  DOĞRULTUSUNDA EN UYGUN MALİYET  VE  EN YÜKSEK

              KALİTEDE HİZMET VERMEYİ BİRİNCİL İLKE OLARAK BENİMSEMİŞTİR.

 

              HİZMETİMİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN;

              KAYNAKLARIN ETKİN KULLANILMASINI SAĞLAYARAK VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK, GİDERLERİ KONTROL ALTINDA TUTARAK VE PROSEDÜRLERİ MAKSİMUM

             VERİM ELDE ETMEK  İÇİN AÇIK VE NET OLARAK TANIMLAYARAK HİZMET KALİTESİ DİNAMİKLERİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK.

             TAKIM RUHUNU BENİMSEMİŞ KALİFİYE VE ÖZVERİYLE ÇALIŞAN PERSONELİMİZİN EĞİTİM FAALİYETLERİNİ DÜZENLEMEK VE DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK,

             MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖNCELİĞİMİZ OLARAK KABUL ETMEK VE KALİTELİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARININ GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEKTİR.

english
arabic
turkish
german
Yükleniyor
Yükleniyor...